Wybierz język strony:

POLSKI

ENGLISHMAŁE I ŚREDNIE STACJE UZDATNIANIA WODY

Najmniejsze stacje uzdatniania, jakie oferujemy, pozwalają na zaopatrzenie w czystą, smaczną i zdrową wodę mieszkańców pojedynczych domów, położonych poza zasięgiem sieci wodociągowej. Nasze większe stacje umożliwiają uzyskanie dobrej jakościowo wody np. w małych zakładach spożywczych, szkołach, itp. Jeszcze większe stacje zapewniają dostawę wody spełniającej normy zdrowotne mieszkańcom wsi lub osiedli.

Osiągnięcie właściwych parametrów wody pitnej następuje w wyniku usunięcia nadmiaru związków, zanieczyszczających wodę czerpaną ze studni głębinowych. Odfiltrowanie tych związków jest możliwe i ułatwione, o ile zawarte w wodzie zanieczyszczenia będą miały dobry i względnie długotrwały kontakt z tlenem atmosferycznym. W pierwszej kolejności należy więc możliwie dokładnie napowietrzyć czerpaną ze studni wodę.

Technologia
Proces napowietrzania wody i utleniania zawartych w niej zanieczyszczeń realizowany jest wewnątrz zbiornika hydroforowego (jednego lub kilku). Woda surowa jest czerpana ze studni głębinowej przez odpowiednią pompę (umożliwia to dodatkowo uzyskanie właściwego ciśnienia w sieci zasilającej), jest wprowadzana do zbiornika hydroforowego. Rozpylenie surowej wody w przestrzeni powietrznej zbiornika hydroforowego pozwala na bardzo dobry kontakt zawartego w wodzie żelaza i manganu z tlenem atmosferycznym. Ponadto stosunkowo długi czas pozostawania w zbiorniku hydroforowym wody w postaci emulsji wodno - powietrznej umożliwia wyjątkowo skuteczne utlenienie zanieczyszczeń.

Następnie woda wypływająca ze zbiornika hydroforowego jest wprowadzana do filtra wypełnionego odpowiednim do zanieczyszczeń złożem o właściwej dla wielkości filtra granulacji. Zanieczyszczenia odkładają się w złożu, natomiast oczyszczona i uzdatniona woda trafia do instalacji wewnętrznych obiektów lub sieci wodociągowej.

Okresowo złoże musi być przepłukiwane strumieniem wody przepuszczanym przez filtr w odwrotnym kierunku. Woda płucząca zabiera ze sobą odłożone w filtrze zanieczyszczenia i jest wyprowadzana poza stację uzdatniania.

Działanie systemu uzdatniania
Filtry BMT usuwają z wody przede wszystkim związki żelaza i manganu. W znacznym stopniu zmniejsza się też zawartość w przefiltrowanej wodzie innych niepożądanych związków - siarkowodoru i amoniaku. Systemy uzdatniania wody BMT nie wymagają (poza szczególnymi przypadkami) stosowania związków chemicznych zarówno do usuwania wymienionych wyżej zanieczyszczeń jak i do regeneracji złoża filtracyjnego.

System uzdatniania wody składa się z następujących, podstawowych elementów: bezprzeponowego zbiornika hydroforowego (jednego lub kilku), do którego pompa okresowo (w miarę zapotrzebowania) wtłacza surową wodę przez odpowiednią, zainstalowaną w górnej części zbiornika dyszę napowietrzającą oraz wypełnionego odpowiednim złożem filtra (jednego lub kilku) z ręcznym lub automatycznym zaworem płuczącym.

Okresowe płukanie filtra, realizowane przy pomocy ręcznego lub automatycznego zaworu płuczącego usuwa z filtra zgromadzone zanieczyszczenia, regeneruje złoże i umożliwia dalsze, poprawne działanie systemu. Częstotliwość i czas płukania zależą od poboru wody, wydajności pompy i zawartości zanieczyszczeń w wodzie surowej. Dobór filtra powinien wynikać z analizy następujących danych:

* maksymalne chwilowe zapotrzebowanie na wodę uzdatnioną;
* podstawowe informacje o zanieczyszczeniach obecnych w wodzie surowej.

Znajomość wielkości zapotrzebowania na wodę uzdatnioną określa optymalną wielkość (średnicę) filtra, natomiast wykonanie analizy fizykochemicznej wody surowej pozwala określić wszystkie zanieczyszczenia niezbędne do usunięcia tak, aby skład chemiczny wody uzdatnionej spełniał odpowiednie normy zdrowotne. Ponadto zbiornik hydroforowy (jeden lub kilka) powinien być odpowiednio duży, aby zapewnić odpowiedni czas kontaktu wody z powietrzem.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty - zainteresowanych prosimy o kontakt w celu przekazania bardziej szczegółowych informacji.

Powered by Anna Starek 2006