Wybierz język strony:

POLSKI

ENGLISHROZTWARZALNIKI WAPNA

Roztwarzalnik wapna znajduje zastosowanie przede wszystkim w oczyszczalniach ścieków, gdzie istnieje konieczność korekty odczynu pH ścieków poprzez alkalizację. Taka alkalizacja wpływa korzystnie na skuteczność pracy oczyszczalni.

Roztwarzalnik składa się z następujących zespołów funkcjonalnych:

* leja zasypowego z podajnikiem ślimakowym;
* zbiornika roztworu (wody wapiennej),
* układu sterującego pracą roztwarzalnika.

Lej zasypowy umieszczony jest nad zbiornikiem wody wapiennej tak, aby wypychane przez podajnik ślimakowy wapno wsypywało się do otworu w górnej części zbiornika. Podajnik ślimakowy napędzany jest wolnoobrotowym silnikiem prądu stałego (24 V). Silnik ten ponadto uruchamia pobijak, którego zadaniem jest niedopuszczanie do zawieszenia się wapna w leju i powodowanie jego stałego wsypywania do podajnika.

Zbiornik wody wapiennej (wykonany z polietylenu) ma pojemność nominalną 230 litrów, surowa woda jest wprowadzana do niego poprzez elektrozawór, sterowany wyłącznikiem pływakowym. Roztwór jest wyprowadzany króćcem w dnie zbiornika. Mieszanie wapna z wodą w celu uzyskania jednorodnego roztworu jest realizowane poprzez następujące urządzenia:

* pompę cyrkulacyjną, która zasysa wodę z górnej części i wtłacza roztwór z powrotem do zbiornika poprzez króciec umieszczony w dnie zbiornika.
* elektryczne mieszadło, które powoduje dokładniejsze mieszanie roztworu.

Duża skuteczność systemu mieszania wynika z wymuszania ruchu roztworu w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach: pompa cyrkulacyjna wywołuje przepływ roztworu z dołu zbiornika do góry (ruch w pionie), natomiast mieszadło wywołuje wirowanie wody w płaszczyźnie poziomej. Ponieważ oba urządzenia pracują równocześnie mieszanie jest bardzo dokładne.

Układ sterujący umożliwia autonomiczne działanie roztwarzalnika w następującym zakresie:

* następuje samoczynne uzupełnianie roztworu w zbiorniku - zainstalowany wewnątrz zbiornika wyłącznik pływakowy sygnalizował będzie zmniejszenie zawartości roztworu wapna tak, że przy osiągnięciu zadanego poziomu minimalnego nastąpi otwarcie elektrozaworu zasilającego roztwarzalnik w wodę i uruchomienie silnika napędzającego podajnik ślimakowy wapna.
* w tym samym momencie zostaną załączone urządzenia mieszające roztwór - tzn. pompa cyrkulacyjna i mieszadło, które powodować będą Intensywne mieszanie dosypywanego wapna z dopływającą wodą i pozostającym w zbiorniku roztworem.
* po osiągnięciu górnego, zadanego poziomu roztworu w zbiorniku wszystkie ww. urządzenia zostają wyłączane.
* stężenie roztworu reguluje się poprzez odpowiednie ustawienie przepływu wody surowej, zasilającej roztwarzalnik.
* okresowo załączają się urządzenia mieszające roztwór (pompa cyrkulacyjna i mieszadło) dla zapobieżenia wytrącania się wapna z roztworu w czasie dłuższych okresów. kiedy roztwór nie jest pobierany i uzupełniany. Częstotliwość załączania i czas pracy urządzeń mieszających są łatwo ustawiane przez użytkownika w zależności od warunków lokalnych (stężenie i częstotliwość pobierania roztworu, temperatura otoczenia).

Powered by Anna Starek 2006