Wybierz język strony:

POLSKI

ENGLISHDOMOWE MINISTACJE UZDATNIANIA WODY

Filtr BMT, centralne urządzenie domowej ministacji uzdatniania usuwa z wody przede wszystkim związki żelaza i manganu. W znacznym stopniu zmniejsza się też zawartość w przefiltrowanej wodzie innych niepożądanych związków - siarkowodoru i amoniaku. Stacja uzdatniania wody BMT nie wymaga (poza szczególnymi przypadkami) stosowania związków chemicznych zarówno do usuwania wymienionych wyżej zanieczyszczeń jak i do regeneracji złoża filtracyjnego.

Działanie systemu
Ministacja uzdatniania wody składa się z następujących, podstawowych elementów: bezprzeponowego zbiornika hydroforowego, do którego pompa okresowo wtłacza surową wodę przez odpowiednią, zainstalowaną w górnej części zbiornika dyszę napowietrzającą oraz wypełnionego odpowiednim złożem filtra z ręcznym lub automatycznym zaworem płuczącym.

Okresowe płukanie filtra, realizowane przy pomocy ręcznego lub automatycznego zaworu płuczącego usuwa z filtra zgromadzone zanieczyszczenia, regeneruje złoże i umożliwia dalsze, poprawne działanie stacji. Częstotliwość i czas płukania zależą od zużycia wody, wydajności pompy i zawartości zanieczyszczeń w wodzie surowej. Dobór filtra powinien wynikać z analizy następujących danych:
* maksymalne chwilowe zapotrzebowanie na wodę uzdatnioną;
* podstawowe informacje nt. zanieczyszczeń obecnych w wodzie surowej.

Znajomość wielkości zapotrzebowania na wodę uzdatnioną określa optymalną wielkość (średnicę) filtra, natomiast wykonanie analizy fizykochemicznej wody surowej pozwala określić wszystkie zanieczyszczenia niezbędne do usunięcia tak, aby skład chemiczny wody uzdatnionej spełniał odpowiednie normy zdrowotne.

Zastosowana technologia i realizujące ją urządzenia powodują, iż nie jest wymagana wymiana złoża przed upływem 5 - 6 lat, ponadto samo złoże nie wymaga uzupełniania lub dodawania domieszek. Koszty eksploatacyjne zrealizowanego systemu są więc praktycznie niezauważalne.

Powered by Anna Starek 2006